Welkom bij Boswacht

Deze site is gebouwd om de mensen op de hoogte te brengen wat er allemaal gebeurt met onze bossen. Er wordt teveel op systematisch wijze groen vernield en dit allemaal ten nadele voor de toekomst/dieren/ons. Ik heb hier diverse artikelen geschreven op basis van mijn eigen bevindingen rond de vervuiling die wij maken als mens. 

 

Gebieden die ontbost zijn

Heverleebos

Heverleebos

Het Heverleebos is 5.37 km³ groot. Het grootste deel van het grondvlak van de bosbestanden wordt ingenomen door: Amerikaanse eik (22,81%), Beuk (20,45%), Grove den (18,95%) en Corsicaanse den (9,08%) (situatie in 2007)[1]. Nabij de E40 en de Naamsesteenweg N251...

Meersen

Meersen

Vernietiging van de natuurgebied voor de Groene gordel rond Brugge. ​ Een 400 tal gezonde bomen heeft moeten wijken voor een vernieuwing van het natuurgebied. Het rietvegetatie is langs de grachten verwijderd, deze was van belang voor vogels zoals kleine karekiet,...

Drongengoed

Drongengoed

CO2 uitstoot door verbranden gekapt hout 6943 Ton niet gevangen CO2 na 20jaar (door vernietiging bomen) 9561 Ton fijnstof uitstoot door verbranding gekapt hout 250 kg niet gevangen fijnstof na 20 jaar (door vernietiging bomen) 1344 kg medische kosten door fijn stof...

Alles over rookgassen bij verbranding

Zware metalen

Zware metalen

Zware metalen zoals lood, chroom, arseen, cadmium en kwik komen vrij als u zelf afval of behandeld hout verbrandt. Ze hebben een zeer breed scala aan schadelijke effecten voor onze gezondheid.

Fijn stof in huis

Fijn stof in huis

We hebben een proef gedaan met een houtkachel DDG FS40S in een living van 80m³ aansluitend een gang met open deur die ook uitgeeft in de keuken. Zoals men in de grafiek kunnen zie zit het probleem bij het bijvullen van de kachel. Twee minuten na het vullen stijgt het...

Dioxines

Dioxines

Dioxine is een verzamelnaam voor een groep van meer dan 75 gechloreerde organische stoffen, die oplosbaar zijn in vetten. Door deze eigenschap kunnen de stoffen in dieren en mensen accumuleren. Zeventien van de bestaande dioxines zijn toxisch, met als meest toxische...

Bomen verbranden voor het klimaat

Bomen verbranden voor het klimaat

Een bos is een koolstof buffer. Door fotosynthese neemt het bos CO2 op en splits het in O2 (zuurstof)en koolstof. Het zuurstof scheid hij af in de lucht, koolstof gebruikt hij als bouwsteen voor zichzelf. Een bos kan zo koolstof bufferen. Hout, turf, bruinkool en...

Het belang van een bos

Dood hout is een bron van leven!

Dood hout is een bron van leven!

Dood hout wordt verorberd door velerlei organismen die zich in de loop der evolutie aan deze leefruimte aangepast hebben. Afhankelijk van de houtsoort en de stand van het vervalproces zijn ongeveer 600 soorten paddenstoelen en rond de 1350 keversoorten betrokken bij...

Een bos verwijdert fijn stof uit de lucht

Een bos verwijdert fijn stof uit de lucht

Hoe verwijdert een bos fijn stof uit de lucht? ​ Hoe verwijdert een boom fijn stof? Via de wind wordt fijn stof meegevoerd en komt zo terecht op bomen en planten (zie onderstaande figuur); deze filteren op die wijze fijn stof uit de lucht (‘depositie’). de lucht...

Het nut van bomen

Het nut van bomen

Bomen maken dus zuurstof maar ze doen nog veel meer. Bomen zijn ook goed voor het milieu. Want bomen houden koolstofdioxide vast. We produceren met zijn allen te veel koolstofdioxide en dit draagt bij aan het broeikaseffect. Meer bossen aanleggen kan dus het...

Oerbos

Oerbos

Ontstaan van het boslandschap ​ In de periode van ongeveer 9000 tot 6000 jaar geleden groeiden in Nederland gemengde loofbossen met vooral linde en eik. Maar toen de mens ongeveer 5000 jaar geleden in grote delen van Nederland akkerbouw ging bedrijven en vee liet...

Contact Formulier

8 + 9 =