Zware metalen

Zware metalen

Zware metalen zoals lood, chroom, arseen, cadmium en kwik komen vrij als u zelf afval of behandeld hout verbrandt. Ze hebben een zeer breed scala aan schadelijke effecten voor onze...
Fijn stof in huis

Fijn stof in huis

We hebben een proef gedaan met een houtkachel DDG FS40S in een living van 80m³ aansluitend een gang met open deur die ook uitgeeft in de keuken. Zoals men in de grafiek kunnen zie zit het probleem bij het bijvullen van de kachel. Twee minuten na het vullen stijgt het...
Dioxines

Dioxines

Dioxine is een verzamelnaam voor een groep van meer dan 75 gechloreerde organische stoffen, die oplosbaar zijn in vetten. Door deze eigenschap kunnen de stoffen in dieren en mensen accumuleren. Zeventien van de bestaande dioxines zijn toxisch, met als meest toxische...
Bomen verbranden voor het klimaat

Bomen verbranden voor het klimaat

Een bos is een koolstof buffer. Door fotosynthese neemt het bos CO2 op en splits het in O2 (zuurstof)en koolstof. Het zuurstof scheid hij af in de lucht, koolstof gebruikt hij als bouwsteen voor zichzelf. Een bos kan zo koolstof bufferen. Hout, turf, bruinkool en...
Pak’s

Pak’s

Teer en koolwaterstoffen ​ Polyaromatische Koolwaterstoffen (PAKS) zijn het resultaat van een onvolledige verbranding, voorgangers eigenlijk van CO. Bij onvolledige verbranding kunnen uiterst schadelijke stoffen in de lucht vrijkomen zoals benzeen, tolueen, xyleen,...