Struiken voor vogels

kreupelhout ‘laag struikgewas’

struiken

struikgewas is van belang voor vogels in n ‘steriele’ gebied vinden vogels en zoogdieren niet genoeg voedsel en beschutting. Zo’n gebied biedt te weinig natuurlijk voedsel voor dieren, er zijn niet genoeg onkruidzaden, bessen, noten en insecten om te overleven en jongen groot te brengen. In heel Europa kampen wilde vogels met problemen. Ooit als heel gewoon beschouwde soorten als de huismus en de ringmus zijn sterk in aantal gedaald. Help ze dus een handje!

Het zijn hoofdzakelijk de struiken die bepalen of de vogels, zoogdieren en insecten in een gebied voldoende voedsel en beschutting vinden. Bloesemrijke en bessendragende struiken trekken de meeste bezoekers aan.

De meidoorn is een belangrijke broed- en schuilplaats voor vogels. De rode bessen zijn voedsel voor vogels en insecten en het is een gastheer voor tal van mossen, korstmossen, insecten en zwammen.

Zoete kers en kriek zijn met hun vrij zure, donkerrode bessen, erg in trek bij tal van vogels, waaronder de spreeuw, maar bijvoorbeeld ook de zeldzame appelvink.

De hazelaar heeft een grote stuifmeelproductie, die veel insecten aantrekt.  Hazelnoten zijn bijzonder geliefd bij vogels en zoogdieren.

De rode kornoelje met de blauwzwarte bessen is geliefd bij vogels en er komen veel vlinders op de bloesems af.

Zomer- en wintereik zijn onmisbaar als voedselbron voor tal van dieren. Enorm veel organismen leven samen met deze boom: (korst)mossen, zwammen, insecten en vogels. De eikels zijn uitermate geliefd bij vogels en zoogdieren.

Gewone klimop is een echte honingleverancier en dus belangrijk voor insecten. De dofzwarte bessen zijn eetbaar in de lente en klimop is een belangrijke nest- en overnachtingsplaats voor vogels. Hop is een  belangrijke voedselplant voor insecten en biedt dekking.

Wilde wingerd is een niet te versmaden nectarbron, met dofblauwe zoete bessen voor vogels en biedt uitstekende nestgelegenheid. Met vingerhoedskruid, echte guldenroede, grote kaardenbol en boerenwormkruid trek je vlinders, hommels, bijen en andere insecten aan. De zaden van de grote kaardenbol zijn een aantrekkingspool voor putters.

Share This