KOOLMONOXIDE  (CO) onvolledige verbranding (oxidatie) van koolstof door tekort aan zuurstof.

KOOLDIOXIDE  (CO2) volledige verbranding (oxidatie) van koolstof.

bij oxidatie van koolstof komt warmte vrij, dit is voor ons het belangrijkst.
Koolstofdioxide CO2 en koolmonoxide CO worden soms verward. Ze zijn heel anders in hun effecten op de mens.
Koolstofdioxide CO2 is vandaag in de atmosfeer aanwezig op 385 delen per miljoen (volumes) of 0,039 procent. 50 jaar geleden was het 280 delen per miljoen. De toename is veroorzaakt door mensen die dingen verbranden, vooral brandstoffen – kolen, olie en aardgas, vooral kolen. Brandend hout brengt ook CO2 in de atmosfeer.
Bijna het hele leven is afhankelijk van planten die CO2 uit de atmosfeer halen.
Mens en dier ademen lucht in, neem er wat zuurstof uit(lucht is 20 procent zuurstof), en adem een ​​mengsel uit die CO2 bevat.

Koolmonoxide CO, in tegenstelling tot CO2, is een slecht gif. Koolmonoxide is een kleur- en reukloos giftig gas, dat lichter is dan lucht. In het bloed hecht het zich aan het zuurstoftransport-eiwit hemoglobine in rode bloedcellen, waarbij het zuurstofgas (O2) verdringt. Het vermogen van koolstofmonoxide om zich vast te hechten op dit eiwit is circa 240 keer zo groot als dat van zuurstof. Dat betekent dat zelfs bij een geringe concentratie van koolstofmonoxide in de lucht relatief veel koolstofmonoxide in het bloed terecht kan komen en er vergiftigingsverschijnselen kunnen optreden.

Ontbossen is de tweede grootste  antropogene oorsprong van CO2 in de atmosfeer na fossile brandstoffen. Het is verantwoordelijk voor 25% van alle uitstoot van broeikasgassen die in de atmosfeer terechtkomen. Boskap wordt ook wel een verborgen oorzaak genoemd omdat het niet vaak als een directe oorzaak wordt bestempeld. I Het verminderen van houtkap zou de goedkoopste en snelste oplossing zijn voor global warming tegen te houden.

Share This