CO2 uitstoot door verbranden gekapt hout 6943 Ton
niet gevangen CO2 na 20jaar (door vernietiging bomen) 9561 Ton
fijnstof uitstoot door verbranding gekapt hout 250 kg
niet gevangen fijnstof na 20 jaar (door vernietiging bomen) 1344 kg
medische kosten door fijn stof uitstoot door verbranding gekapt hout 5.02€
extra medische kosten na 20jaar (door vernietiging bomen) 127.10€

Kwaliteit Biodiversiteit    19/100

Kwaliteit CO2 opvang      50/100

Uitleg post 1

1 voor heide herstelling werden hectaren bos gerooid.

In de periode 9000 tot 6000 jaar geleden groeiden in lage landen gemengde loofbossen. Doen is mensen 5000jaar geleden begonnen grote delen bos te kappen om er akkers en weiden van te maken hierdoor raakte de grond uitgeput. Als de grond totaal verarmd was liet men deze staan en ontstond heide. In de negentiende eeuw is in de Drongengoed het bos hersteld. Nu word onder de valse bewering dat  men het bosgebied  weer in zijn oorspronkelijke staat wil herstelen de meeste bomen gekapt. Als men het wil herstellen zoals het oorspronkelijk was dan moet men het volledig herbebossen en dan van blijven. Dit was de toestand vóór de mens er zich mee moeide. Het was een complexe ecosysteem die zichzelf in stand hield. Wat nu in de regenwouden gebeurd hebben we eeuwen geleden gedaan : de bossen vernield om  hout en akkerbouw. Het herstellen van de bossen is dringend nodig in verband met opwarming van de aarde (CO2 reductie) en reductie van fijne  stofdeeltjes  uit  de  lucht. Veel bedreigde , uitstervende  planten( mossen ,paddenstoelen) en insecten zijn afhankelijk van bommen. En hierbij ook de dieren die afhankelijk zijn van deze.

Uitleg  post 2

 

Een afgesloten stuk natuurgebied werd gedeeltelijk gerooid Wij en het hele ecosysteem zijn bedreigd! Voor de 2de maal worden de bossen gerooid en de grond verarmd.

Uitleg  post 3

Drie grote stukken bos vernietigd in 2016 & 2017. Meerdere stukken zijn kaal gekapt.

 

Uitleg post 4

Een stuk van dat gebied mag niet betreden worden wegens “bosreservaat”. Het lijk meer op een oorlogsgebied waar de bosbeheerders zonder enige schroom  het hele bosreservaat vernielen. Het hele ecosysteem is bedreigd! Is dat Bosbeheer?

Uitleg foto’s post 5

Natuurpunt dunt een deel bos uit om brandhout reserve aan te vullen.

Uitleg foto’s post 6

Eerst maken ze een stuk bos niet meer toegankelijk voor het publiek door deze als “rustzone voor bosbewoners” om te toveren. Omdat de wandelaars toch nog door wandelen hangt men er een uitleg over een overleg waar niemand iets van weet  later wordt de rustzone omgetoverd in ontginningsgebied en hangt een nieuwe uitleg. De bossen worden met grof materieel schaamteloos zwaar beschadigd, wandelaars zien de “bosbewoners” ( reebokken, herten)vluchten tot tegen de expresweg.

Share This