Fijn stof bestaat uit zeer kleine deeltjes die aanwezig zijn in de lucht. We spreken meestal over PM10 en PM2,5. Dat staat voor deeltjes die kleiner zijn dan 10 of 2,5 micrometer. Bij de verbranding van hout ontslaat stof in de vorm van vaste(as)deeltjes. Op deze deeltjes kunnen bij afkoeling van de rookgassen andere verontreinigingen (zoals o.a. roet bestaande uit Pak, dioxines, onverbrande koolwaterstoffen) condenseren die kankerverwekkend zijn.

Doordat ze zo klein zijn kunnen ze diep doordringen in de longen en schadelijk zijn voor de gezondheid.

Deeltjes groter dan 10 micrometer worden door de neus vastgehouden en uitgescheiden via het slijmvlies. Hieronder de grote van soorten stof in PM.

Bovendien zijn deeltjes afkomstig van verbrandingsprocessen schadelijk omdat ze kankerverwekkende stoffen, zoals polyaromatische koolwaterstoffen, bevatten. Fijn stof kan bloedvaten doen dichtslibben en hartaanvallen veroorzaken. Volgens het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek is fijn stof kankerverwekkend voor de mens.

Bij hogere fijnstofconcentraties stijgt het aantal luchtwegklachten en zijn er meer spoedopnames. Luchtwegeninfecties en astma worden erger, mensen hoesten meer en het gebruik van bepaalde geneesmiddelen neemt toe. Bij langdurige blootstelling aan fijn stof vermindert de longfunctie en stijgt de kans op chronische luchtwegenaandoeningen.

Door deze effecten zorgt fijn stof voor een daling van de levensverwachting. Volgens de meest recente studie van Milieurapport Vlaanderen verliest elke inwoner in Vlaanderen gemiddeld ongeveer één gezond levensjaar door fijn stof.

Hieronder een grafik van een Amerikaanse studie die de schadelijkheid van fijnstof PM2,5 onderzocht heeft, er is duidelijk een verband tussen fijn stof en verhoogde moraliteit bij de mens

Hout verbranding stoot het meest fijn stof uit.

Op vlak van fijn stof bestrijding blijft de huiselijk houtverbranding achter.

Door de overheid werden Verbrandingsinstallaties verplicht een complexe stofreiniging te plaatsen waardoor hun uitstoot tot meer dan 100x verlaagde.

Verkeersvoertuigen moeten aan strenge normen voldoen, hiervoor worden de motoren elektronisch geregeld en bezitten ze katalysatoren en roetfilters

Een andere groot vervuiler zijn de zeeschepen waar nog geen normen van toepassing zijn.

Bomen verwijderen fijn stof

Via de wind wordt fijn stof meegevoed en komt zo terecht op bomen en planten( zie figuur hieronder); deze filteren het fijn stof.

Fijn stof word opgenomen in de waslaag en afgespoeld als het regen waardoor het samenklit met bodemdeeltjes

“Houtverbranding is grootste boosdoener voor  fijn stof (41%)”

Fijn stof van een kachel thuis

Hoeveel fijn stof veroorzaakt een houtkachel thuis nu? Wat direct opvalt is dat de verschillen groot zijn per type houtkachel. Voor een open haard bedraagt de uitstoot aan PM10 158 gram/Giga Joule (g/GJ). Een gemiddelde vrijstaande houtkachel heeft een uitstoot van 113 gram/giga joule. De waarden worden lager bij bijvoorbeeld een goede geinstalleerde houtketel, deze levert nog slechts 22 g/GJ aan PM10 fijn stof op.[4] Voor de modernste pelletkachels kan de waarde nog verder dalen. De MCZ Cute heeft een uitstoot van minder dan 8 g/GJ.

Vroeg of laat zijn pijnlijker maatregelen onvermijdelijk. De minister bereidt die al voor: op de smogdagen waarop het verboden is sneller dan 90 te rijden op de autosnelwegen, zou ook het gebruik van houtkachels verboden worden.

Hieruit blijkt dat voor dezelfde warmte tussen een open haard en een moderne pelletkachel het verschil groter kan zijn dan factor 20. Deze waarden zijn gebaseerd op het verbranden van schoon stukhout of houtpellets. Wanneer er ook stro en turf verbrandt zou worden ligt de uitstoot nog 3 tot 5 keer zo hoog. Voor het verstokenCO2-uitstoot

van niet schoon brandhout kan de uitstoot ook meer dan verdubbelen. In 1990 was 1/6 van het verstookte hout in houtkachels en open haarden afvalhout. Van het verbruikte hout was slechts 30% gekocht hout, de rest was gekregen of zelf verzameld.[5]

Share This