Bomen maken dus zuurstof maar ze doen nog veel meer.

Bomen zijn ook goed voor het milieu. Want bomen houden koolstofdioxide vast. We produceren met zijn allen te veel koolstofdioxide en dit draagt bij aan het broeikaseffect. Meer bossen aanleggen kan dus het broeikaseffect tegengaan. Om deze reden worden er in Belgie en in andere landen meer bossen aangeplant.

Een deel van het hout wordt gebruikt om er papier van te maken. Het hergebruik van papier en karton zorgt ervoor, dat de papierindustrie steeds minder hout nodig heeft.

Bomen in de berm staan er niet alleen om mooi te wezen. Ze worden ook geplant om het landschap vorm te geven. Het verkeer te geleiden en te scheiden, hout te produceren, hinderlijke zonnestralen en sneeuw op te vangen en wind te breken.

Duizenden dieren van verschillende soorten zitten tegelijk in één boom:

Duizenden bladluizen.

Tientallen lieveheersbeestjes.

Honderden mieren.

Tientallen spinnen.

Soms enkele, soms tientallen vogels.

Enkele vleermuizen.

Tientallen tot honderden wespen.

Een of enkele eekhoorns en boommarters.

Bomen houden met hun wortels aarde vast.

Bomen vangen met hun bladeren stof uit de lucht op.

Bomen bieden woonruimte aan verschillende dieren.

Bomen geven voedsel aan mens en dier.

Bomen breken met hun naalden of bladeren de kracht van de regen en wind.

Bomen dragen ook bij aan de bescherming van het grondwater. Bomen houden water vast en zuiveren dit water.

Bomen leveren hout.

Bomen kunnen gebruikt worden als grondstof voor bijvoorbeeld papier, medicijnen en weefsels.

Bomen maken het klimaat zachter.

Bomen zorgen voor schaduw en vochtige lucht.

Bomen kunnen geluidsoverlast verminderen.

Zoals je ziet hebben bomen alleen maar goede eigenschappen!

auteur onbekend

Een honderd jaar oude beuk met een bladoppervlak van 1.500 m² kan in de jaarlijkse zuurstofbehoefte van tien mensen voorzien. Bovendien nemen de bladeren van deze boom in de maanden dat de boom in blad staat nog eens 2,83 m³ fijnstof op en kan deze na elke regenbui weer dezelfde hoeveelheid stof opnemen.

Share This