Feiten en leugens in verband met uitstoot en rendement van een  houtkachels.

 

vaste stoffen en vloeistoffen branden niet. Het enige dat brandt is gas.

Hout is een samengestelde stof met oa. lignine.
Bij de verhitting ontstaan ontledingsgassen. Dat zijn de stoffen die verbranden.
Die bestaan uit koolwaterstoffen. Eerst wordt de waterstof geoxideerd, tot H2O
Dan blijft er koolstof over (denk maar aan een kaars die een roetende vlam geeft, roet is koolstof.)
De koolstof wordt in twee verschillende etappes geoxideerd, eerst tot CO en daarna, als er nog zuurstof over is tot CO2. voor 1 kg hout is er 3,970 Nm³ verbrandingslucht benodigde. Bij niet optimaal verbranding ontstaat roet, NOx, N2O, enz. dit zijn een cocktail van giftige nevenproducten. ook bevat hout een klein hoeveelheid zware metalen en zout (die in verbinding met roet dioxines kan vormen). De roetdeeltjes zetten zich vast op het fijn stof en kunnen zo diep in de longen opgenomen worden, ze zijn zo fijn dat ze in het bloed terecht komen. Een aantal zij kankerverwekkend.

De verhouding lucht brandstof moet optimaal zijn , bij afwijking stijgt  het uitstoot van giftige gassen sterk.

Optimaal verbrandingstemperatuur is 800-860°C.
Bij hogere temperatuur en overschot aan lucht is er vorming van NOx (stikstofoxides).
Bij lage temperatuur ( >500°C)vormen zich PCB, PCDF, PCDO, dioxinen. Deze kunnen met hoge temperatuur boven de vlamgaard vernietigd worden indien de temperatuur daar 820-900°C is en de verblijftijd minimum 2 sec. De temperatuur moet in minder dan 1 sec van boven  500°C dalen tot onder 280°C om niet opnieuw dioxines te vormen.

Houtverbranding is een van de slechte in verband met rendement en nevenproducten omdat men praktisch nooit de optimale evenwicht tussen brandstof, temperatuur, primaire en secondaire lucht bekomt.
De fabrikanten geven een hoge rendement en lage emissie uit, maar dit is alleen in optimaal omstandigheden. Het werkelijk rendement is stukken lager sommige hebben het werkelijke rendement berekend en kwamen niet boven de 50% uit. De uitstoot is ook veel hoger, in de fig. hieronder ziet men pieken CO en KWS die veroorzaakt worden door het vullen met vers hout waardoor een tijdelijk tekort aan zuurstof is.

Hieronder een andere grafiek van  een kachel waar duidelijk te zien is wanneer er nieuw hout wordt toegevoegd. De zuurstof schommelt van 21% tot 4%. Door de max schaal voor CO heel hoog in te stellen heeft men de indruk dat de CO uitstoot laag is.

Ter vergelijking hieronder de grafiek van een verbrandingsoven. Daar is de schaal voor CO van 0 tot 50 mg/Nm³ = omgezet tot ppm =  0-40ppm  in plaats van 0 tot 22500 ppm hierboven

Dit bewijs nog eens hoe men gegevens kan manipuleren om  mooie resultaat voor te leggen.

De enige kachel die wat regeling heeft is een pellet kachel, hier is de voeding continue, maar betrouwbare gegevens uitgevoerd door een geaccrediteerde meetbureau i.v.m.  uitstoot hebben we niet gevonden. vergelijking uitstoot bij verbranding.

Houtverbranding

Op dagen met een verminderde luchtkwaliteit en te veel fijn stof heeft het beperken van houtverbranding een belangrijke positieve impact op de gezondheid. Bij de verbranding van hout komen immers heel wat schadelijke stoffen vrij. De VMM zal daarom op die dagen (meer dan 50µ/m³ fijn stof gedurende 2 dagen) de bevolking adviseren om geen hout te stoken als bijverwarming of om sfeer te creëren.

Share This