Vernietiging van de natuurgebied voor de Groene gordel rond Brugge.

Een 400 tal gezonde bomen heeft moeten wijken voor een vernieuwing van het natuurgebied. Het rietvegetatie is langs de grachten verwijderd, deze was van belang voor vogels zoals kleine karekiet, rietzanger, blauwborst, broedvogels en reptielen. Vóór de aanpassingswerken wemelde het van leven, eenden, waterhoeden, reigers, alle soorten vogels zelf vossen. Nu is er praktisch met geen leven meer te bespeuren op de kaal gerooid natuurgebied. Zelf de vogelspotters zijn vertrokken naar de gebieden verderop. Dit allemaal voor de “groene gordel” rond Brugge.

Dit is een project van Agentschap voor Natuur en Bos West-Vlaanderen, Massa’s geld gekost voor een verarming van het gebied en tonnen CO2 in de lucht. Deze 400 bomen hebben ong, 7650T CO2 gevangen. Door verbranding komen deze weer vrij. Om dit te compenseren tegen 2030 zou er nu 15300 boompjes gepland moeten worden.

Share This