Vluchtige organische stoffen (VOS) is de verzamelnaam voor een groep van koolwaterstoffen die, zoals de naam al suggereert, makkelijk verdampen. Denk hierbij onder andere aan componenten van brandstoffen en oplosmiddelen. Deze stoffen zijn gerelateerd aan een aantal verschillende milieuproblemen, waaronder klimaatverandering, (zomer)smog en verzuring. Verder is van sommige van deze stoffen bekend dat zij schadelijke effecten op de menselijke gezondheid kunnen hebben.

Koolstof is een atoom dat gemakkelijk bindt met andere atomen, zoals zwavel, fluor, stikstof, zuurstof en chloor. Als een VOS bindt met chloor, spreekt men over gechloreerde VOS.

Aromatische verbindingen zijn uiterst ongezond. Vaak zijn het oplosmiddelen, onder andere gebruikt in verf. Het zijn onverzadigde cyclische verbindingen die vaak gebaseerd zijn op benzeen.

Benzeen is de eenvoudigste aromatische verbinding en is kankerverwekkend.

Share This