Het Heverleebos is 5.37 km³ groot. Het grootste deel van het grondvlak van de bosbestanden wordt ingenomen door: Amerikaanse eik (22,81%), Beuk (20,45%), Grove den (18,95%) en Corsicaanse den (9,08%) (situatie in 2007)[1]. Nabij de E40 en de Naamsesteenweg N251 bevindt zich in het Heverleebos een arboretum met diverse uitheemse boomsoorten.

Het bos raakte versnipperd door de aanleg van de Naamsesteenweg (de latere N251) in 1754 en de aanleg van de autoweg Brussel-Luik (E40) in 1969.

Het bosgebied behoort tot het bosdomein van het Meerdaalwoud, Heverleebos en Egenhovenbos. Het bosgebied is Europees beschermd als onderdeel van het Natura 2000-gebied ‘Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden‘ (BE2400011).

In de laatste jaren is meer dan 10% vernield door natuur en bos.
Schaamteloos worden grote stukken bos gekapt met als reden bosbeheer.

Er zijn maar enkele 100 jarige bomen over die als bezienswaardigheden worden aanzien.
Die manier van bosbeheer is tegenstrijdig met het doelstelling om de CO2 terug te dringen.

CO2 uitstoot door het verbranden 106610 T/CO2
CO2 niet opgevangen door vernielde bos in de volgende 20 jaar 1918980 T/CO2
Stofuitstoot door verbranden hout : 4709 KG fijn stof
Fijn stof niet gevangen door vernieling bos in de volgende 20 jaar : 84,762 T/stof
Bijhorende medische kosten door vernieling bos in de volgende 20 jaar : 1.695.240€
Kwaliteit bos 62.1%

Share This