Het nut van een bos.

Dood hout is een bron van leven!

Dood hout wordt verorberd door velerlei organismen die zich in de loop der evolutie aan deze leefruimte aangepast hebben. Afhankelijk van de houtsoort en de stand van het vervalproces zijn ongeveer 600 soorten paddenstoelen en rond de 1350 keversoorten betrokken bij...

read more

Een bos verwijdert fijn stof uit de lucht

Hoe verwijdert een bos fijn stof uit de lucht? ​ Hoe verwijdert een boom fijn stof? Via de wind wordt fijn stof meegevoerd en komt zo terecht op bomen en planten (zie onderstaande figuur); deze filteren op die wijze fijn stof uit de lucht (‘depositie’). de lucht...

read more

Het nut van bomen

Bomen maken dus zuurstof maar ze doen nog veel meer. Bomen zijn ook goed voor het milieu. Want bomen houden koolstofdioxide vast. We produceren met zijn allen te veel koolstofdioxide en dit draagt bij aan het broeikaseffect. Meer bossen aanleggen kan dus het...

read more

Oerbos

Ontstaan van het boslandschap ​ In de periode van ongeveer 9000 tot 6000 jaar geleden groeiden in Nederland gemengde loofbossen met vooral linde en eik. Maar toen de mens ongeveer 5000 jaar geleden in grote delen van Nederland akkerbouw ging bedrijven en vee liet...

read more

Struiken voor vogels

Struiken voor vogels kreupelhout ‘laag struikgewas’ struiken struikgewas is van belang voor vogels in n 'steriele' gebied vinden vogels en zoogdieren niet genoeg voedsel en beschutting. Zo'n gebied biedt te weinig natuurlijk voedsel voor dieren, er zijn niet genoeg...

read more
Share This