Alles over de gevaren van rookgassen

Zware metalen

Zware metalen zoals lood, chroom, arseen, cadmium en kwik komen vrij als u zelf afval of behandeld hout verbrandt. Ze hebben een zeer breed scala aan schadelijke effecten voor onze gezondheid.

read more

Fijn stof in huis

We hebben een proef gedaan met een houtkachel DDG FS40S in een living van 80m³ aansluitend een gang met open deur die ook uitgeeft in de keuken. Zoals men in de grafiek kunnen zie zit het probleem bij het bijvullen van de kachel. Twee minuten na het vullen stijgt het...

read more

Dioxines

Dioxine is een verzamelnaam voor een groep van meer dan 75 gechloreerde organische stoffen, die oplosbaar zijn in vetten. Door deze eigenschap kunnen de stoffen in dieren en mensen accumuleren. Zeventien van de bestaande dioxines zijn toxisch, met als meest toxische...

read more

Bomen verbranden voor het klimaat

Een bos is een koolstof buffer. Door fotosynthese neemt het bos CO2 op en splits het in O2 (zuurstof)en koolstof. Het zuurstof scheid hij af in de lucht, koolstof gebruikt hij als bouwsteen voor zichzelf. Een bos kan zo koolstof bufferen. Hout, turf, bruinkool en...

read more

Pak’s

Teer en koolwaterstoffen ​ Polyaromatische Koolwaterstoffen (PAKS) zijn het resultaat van een onvolledige verbranding, voorgangers eigenlijk van CO. Bij onvolledige verbranding kunnen uiterst schadelijke stoffen in de lucht vrijkomen zoals benzeen, tolueen, xyleen,...

read more

Stikstofoxiden

Stikstofoxiden is een verzamelnaam voor de binaire verbindingen van zuurstof en stikstof: ​ stikstofmonoxide (NO) stikstofdioxide (NO2) distikstofmonoxide (N2O) distikstoftrioxide (N2O3) distikstoftetraoxide (N2O4) distikstofpentaoxide (N2O5) stikstoftrioxide (NO3)...

read more

Vluchtige organische stoffen

Vluchtige organische stoffen (VOS) is de verzamelnaam voor een groep van koolwaterstoffen die, zoals de naam al suggereert, makkelijk verdampen. Denk hierbij onder andere aan componenten van brandstoffen en oplosmiddelen. Deze stoffen zijn gerelateerd aan een aantal...

read more

Fijn stof

Fijn stof bestaat uit zeer kleine deeltjes die aanwezig zijn in de lucht. We spreken meestal over PM10 en PM2,5. Dat staat voor deeltjes die kleiner zijn dan 10 of 2,5 micrometer. Bij de verbranding van hout ontslaat stof in de vorm van vaste(as)deeltjes. Op deze...

read more

Zwaveldioxide

Zwaveldioxide is een zuur, verontreinigend gas dat een rol speelt in de verzuring van het milieu. Eens vrijgekomen in de lucht vormt SO2 bij aanraking met water zwavelzuur (H2SO4) dat mee aan de basis ligt van het fenomeen van zure regen. De verzurende stoffen...

read more

CO & CO2

KOOLMONOXIDE  (CO) onvolledige verbranding (oxidatie) van koolstof door tekort aan zuurstof. KOOLDIOXIDE  (CO2) volledige verbranding (oxidatie) van koolstof. bij oxidatie van koolstof komt warmte vrij, dit is voor ons het belangrijkst. Koolstofdioxide CO2 en...

read more

Houtkachel giftige gassen

Feiten en leugens in verband met uitstoot en rendement van een  houtkachels.   vaste stoffen en vloeistoffen branden niet. Het enige dat brandt is gas. Hout is een samengestelde stof met oa. lignine. Bij de verhitting ontstaan ontledingsgassen. Dat zijn de...

read more

Feiten en leugens over houtverbranding

Een open haard, kolen- of houtkachel zijn de grootste milieuvervuilers in huis. Tijdens het stoken, komen gassen en deeltjes vrij die slecht zijn voor de gezondheid van de bewoners én de buren. In huizen waar gestookt wordt, zijn hoge gehalten gemeten van fijnstof en...

read more

CO2 opvang van bomen en bos

Hoeveel CO2 vangt een boom en bos op ? Jaarlijks verdwijnen 15 miljard bomen, de hoeveelheid bomen is sinds het begin van de industriële revolutie tweehonderd jaar geleden gedaald met bijna 50%. En hoewel het aantal duurzame bosprojecten in aantal stijgt, wordt...

read more

Bomen verbranden is niet CO2 neutraal

Bomen verbranden voor het klimaat? Het klinkt zo eenvoudig. We stoken biomassa, vaak hout, bij in elektriciteitscentrales en daarmee remmen wij de klimaatverandering af. Dit omdat er dan minder fossiele brandstoffen nodig zijn om zo’n centrale te laten werken. Een...

read more
Share This